понедельник, 12 апреля 2010 г.

Meeldetuletus-Koolimeedia võistluse tähtaeg läheneb!

Koolimeedia võistlus tuleb taas!

Noorte Meediaklubi kuulutab välja koolimeedia võistluse, millest ootame
osa võtma kõiki koolilehti, -blogisid, -raadioid ja -televisioone.

Järjekorras juba üheteistkümnenda võistluse tööde esitamise tähtajaks on
23. aprill 2010.

Võitjad tehakse teatavaks hiljemalt 7. mail 2010 Noorte Meediaklubi
koduleheküljel www.meediaklubi.ee.

Eelmiste aastate võidutöödega saab tutvuda meie koduleheküljel:
http://www.meediaklubi.ee/meie-tegemised.

KUTSE
MTÜ Noorte Meediaklubi kutsub kõiki koole osa võtma juba
üheteistkümnendast koolimeedia võistlusest.

Võistluse kategooriaid:
1. Parim koolilehe uudis
2. Parim koolilehe arvamuslugu
3. Parim koolilehe olemuslugu (intervjuu, reportaaž, portreelugu vms) 4.
Parim kooliblogi
5. Parim foto
6. Parim kujundus
7. Parim koolileht
8. Parim kooliraadio
9. Parim koolitelevisioon
10. Parim eriteema „Õpetaja“ käsitlus
11. Parim üllataja

Kooliraadiote ja televisioonide võistlusest osavõtuks tuleb meile saata
maksimaalselt 15-minutiline saade.

Eriteema tutvustus
Koostöös Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastava programmi EDUKOga on
tänavuseks eriteemaks „Õpetaja“. Õpilastel on õpetajatest
alati midagi huvitavat rääkida ja kindlasti on igas koolis õpetaja,
kellest mõnusa loo (arvesse lähevad nii uudis-, arvamus- kui ka
olemuslood) teha saaks. Lugu võib loomulikult olla ka mitmest õpetajast,
pea tööle ja loovat lähenemist!

Kuhu ja kuidas saata?
Töid on võimalik saata võistlusele nii postiga kui ka e-maili teel
(annatonnson@hotmail.com).

Saates võistlusetöö meile e-mailiga, tuleb kirjale lisada koolilehe .pdf
või .doc versioon või link koolilehe, -raadio või -televisiooni asukohale.
Blogi esitamise korral, palume saata blogi aadress. Klippe kooliraadiost
ja/või –televisioonist võib saata ka CD-plaadil ja failid peaks
olema üldkasutatavas (.mp3, .avi jne.) formaadis. Tööd postiga saates,
tuleks ümbrikusse panna neli koopiat oma viimasest koolilehest.

E-postiga saadetavad failid ja aadressid: annatonnson@hotmail.com

Postiaadress:
KOOLIMEEDIA VÕISTLUS
ANNA TÕNNSON
KAUNASE PST 16-50
50704
TARTU

Saatmise viisist olenemata lisage oma kirjale:
1. Koolilehe nimi või raadiosaate tegijate nimed
2. Kooli nimi ja aadress
3. Vähemalt kahe kontaktisiku e-posti aadress ja telefoninumber

Parimatele parimad auhinnad!

Lisainfo:
Anna Tõnnson
53479694
annatonnson@hotmail.com
www.meediaklubi.ee

Edu koolimeedikutele!
Anna Tõnnson ja Martin Šmutov
Noorte Meediaklubi koolimeedia võistluse 2010 projektijuhid

Комментариев нет:

Отправить комментарий